MUDr. Petra Slámová

Mladoboleslavská 514
190 17 Praha 9 - Vinoř
Firemní telefon: +420 286 851 134
Mobilní telefon: +420 723 744 730 (mobilní telefon je určen jen pro akutní stavy v případě nedostupnosti pevné linky)
IČ: 60439467Co je aktuálního u nás?

 

AKTUALIZACE REŽIMU ORDINACE od 1.5.2020:

pozitivně vyvíjející se celk. situaci v ČR nám umožňuje pozvolné opětovné provádění preventivních prohlídek od 3 let věku, ev. dle aktuálních možností individuálně i způsobilostní prohlídky. Provoz ordinace, včetně změněných ordinačních hodin v rámci COVID-19 zůstává i nadále. Tzn. veškeré návštěvy musí být předem telefonicky objednané a nemocní jsou vždy až v odpoledních hodinách a též po předchozím objednání.

Potvrzení přihlášek do MŠ pro rok 2020/2021: dle vyjádření MŠMT: není třeba potvrzení lékaře na přihlášku !!! Rodiče předškolních děti podávají jen přihlášku, pro mladší děti k přihlášce přiložte místopřísežné prohlášení o plném očkování + kopii očkovacího průkazu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

 • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
 • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE: 286851134
 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

 

 

Dle doporučení SZÚ:

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.

Striktně ráno prevence, odpoledne nemocní!!!

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

 

 1. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:
 • Budou probíhat ve stávajícím režimu.
 • Očkování svých dětí neodkládejte.
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

 

 1. Ostatní preventivní prohlídky mohou být posunuty na dobu po skončení nouzového stavu.

 

 1. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 

 

 1. V čekárně
 • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.
 • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
 • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

 

 1. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):
 • Nasaďte si ústní roušku.
 • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků.
 • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.

 

 SOUČASNĚ PO DOBU EPIDEMIE UMOŽŇUJEME V URČ.PŘÍPADECH I TELEKONZULTACE NA DÁLKU - zabezpečený video hovor - po předchozím telef. dohodě,                                     ke kterému Vám stačí jen  základní vybavení: počítač či notebook s kamerou a mikrofonem a samozřejmě připojení k internetu. Bližší info zašleme s návodem na vyžádání emailem.

 

Po dobu epidemie nebudou vystavovaná žádná doporučení, posudky ani jakékoliv zdravotní způsobilosti.

Recepty pro chronicky nemocné - trvalé medikace budeme zasílat elektronicky.

 

S ohledem na předpokládanou vytíženost telefonní linky Vás prosím o laskavou trpělivost a důsledné dodržování nouzových protiepidemických opatřeních, které máme nařízené. Mobilní telefon zůstává i nadále nouzovým řešením, v případě plného provozu nebude v době ordinace používán a ev. se budu ozývat dle možností až zpětně v odpoledních hodinách. 

 

Ošetřovat budeme v ochranných pomůckách

 

Dle dalšího vývoje celkové situace budeme provoz uzpůsobovat, proto prosím, sleduje web ordinace

 

 

S ohledem na současnou epidemii dochází do odvolání ke změně ordinačních hodin !!!

 

PONDĚLÍ:   8,00 – 10,00: kojenecká poradna – dle objednání

                   10,30 – 11,30: telefonické objednávání nemocných

                   11,30 – 14,00: nemocní – vždy jen po telef. objednání

 

ÚTERÝ:   7,00 – 8,30: objednané zdravé kontroly

                9,00 – 10,30: kojenecká poradna – dle objednání

              11,00 -12,00: telefonické objednávání nemocných

              11,30 – 14,00: nemocní – vždy jen po telef. objednání

 

STŘEDA:  8,00 – 10,00: kojenecká poradna – dle objednání

                10,30 – 11,30: telefonické objednávání nemocných

                11,30 – 14,00: nemocní – vždy jen po telef. objednání

 

ČTVRTEK:  10,00 – 12,00: kojenecká poradna – dle objednání

                   12,30 – 13,30: telefonické objednávání nemocných

                   13,00 – 15,00: nemocní – vždy jen po telef. objednání

 

PÁTEK:  8,00 - 9,00: objednané odběry

              9,00 – 10,00: telefonické objednávání nemocných

              9,30 – 11,30: nemocní – vždy jen po telef. objednání

 

Poradna:  s sebou  vždy 2x jednorázovou malou podložku + igelitový pytlík

Nemocní : vždy jen po telef. objednání, s sebou jen 1 doprovod, dítě + doprovod musí mít

                   ústní roušku, papírové kapesníky, igelitový pytlík.  Vždy zvažte, zda plánovaná

                   návštěva je opravdu nutná – ošetřujeme jen akutní stavy. V případě, že máte

                   nařízenou karantenu  nebo jste byli v posledních 14 dnech v epidemiologicky

                   závažné cizině či  v kontaktu s osobou, která byla v cizině nebo má nahlášenou

                   karantenu, je třeba tyto informace sdělit důkladně hlásit při zahájení telefonátu

                           

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Petra Slámová

PROVÁDÍME:

1. CRP vyšetření

2. Streptest - k průkazu Streptokoka A z výtěru K

3. vyš. moče

4. nadstandartní očkování

5. léčba biolampou

6. léčebně preventivní péče pro děti a dorost do 19 let

 

VŠEOBECNÉ POKYNY NAŠÍ ORDINCE

 

 1. pro klidný a nerušený chod ordinace NEKLEPEJTE – sestra pravidelně vychází (prosím o respektování i v případě, že jde jen o administrativní úkon)

 

 1. s ohledem na velikost prostor může do ordinace s dítětem jen 1 doprovod – výjimkou je pouze vstupní vyšetření, kdy mohou být přítomni oba rodiče

 

 1. bez předchozího objednání jsou určeny pouze ordinační hodiny pro nemocné. Ostatní hodiny jsou pouze pro předem objednané a zdravé (čas objednání je čas, odkdy se na vyšetření čeká, nikoliv čas skutečného ošetření). Prosím o plné respektování ordinačních hodin. V případě, že se nemůžete zúčastnit objednané návštěvy, prosím o včasné zrušení objednaného termínu, jinak Vám může být účtován poplatek 350,00 Kč. Pořadí pacientů je v plné kompetenci lékaře. Při podezření na infekční onemocnění s vyrážkou počkejte s dítětem v předčekárně a jen se ohlaste sestřičce.

 

 1. na vystavení administrativních úkonů – posudky, výpisy, způsobilosti, atd. máme zákonnou lhůtu 14 dnů od dodání veškerých nutných podkladů, proto je nenechávejte na poslední chvíli a zavčas si o ně zažádejte.

 

 1. očkování je bezpodmínečnou podmínkou registrace. Současně nabízíme možnost aplikace nadstandardních vakcín dle individuální dohody. Po každém očkování je třeba setrvat 20 min v čekárně pod dozorem (z důvodu dostupnosti lékařské péče při ev.alergické reakci)

 

 1. pro výsledky odběrů si, prosím, volejte přednostně   10,30-11,30 hod. S ohledem na vytíženost telefonní linky používejte telefon uvážlivě. Mobilní telefon je určen jen pro akutní stavy a v ordinační době jen v případě poruchy – nedostupnosti pevné linky

 

      7.: ambulantní porody doma nepodporujeme

 

Prosíme o plné respektování, věřte, že se snažíme poskytovat co nejkvalitnější péči Vám všem a přáním je, aby návštěva u nás byla pro Vaše dítě co nejméně stresující. 

 

Děkujeme

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

O vaše děti se starají:

lékař: MUDr. Petra Slámová

sestřičky: Jana Veselá 

               Radoslava Hrubcová

 

Cena za služby MUDr. Petra Slámová

C E N Í K  V Ý K O N Ů

NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

 Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta  500,00 Kč
 Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta  350,00 Kč
 Potvrzení přihlášky: jesle, MŠ  120,00 Kč
 Potvrzení přihlášky: SOU, SŠ, VŠ   150,00 Kč  
 Zdravotní způsobilost – zotavovací akce (jen na legislativně platné formuláře)         150,00 Kč
 Zdravotní způsobilost – sport (kromě vrcholového sportu)   300,00 Kč
 Řidičský, svářečský, zbrojní průkaz (lovecká a sportovní střelba)  300,00 Kč
 Potravinářský průkaz  150,00 Kč
 Potvrzení pro zahraniční pobyty   300,00 Kč
 Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost   300,00 Kč
 Zpráva pro soud, policii, pracovní úřad, odbor soc. péče   300,00 Kč
 Vyplnění oznámení úrazu, nemoci pro komerční pojišťovnu  300,00 Kč
 Vystavení Návrhu DO, DL, DOL, ozdravné pobyty    150,00 Kč
 Opis očkovacího průkazu  150,00 Kč
 Vystavení duplikátu  dokladu (PN, OČR)   50,00 Kč
 Jiný administrativní výkon bez vyšetření   150,00 Kč
 Streptest   100,00 Kč
 CRP nepojištěného pacienta  150,00 Kč
 Aplikace nadst. vakciny  150,00 Kč
 Aplikace Biolampou  3,00 Kč / 1 min  
 Neomluvená absence objednané prohlídky   350,00 Kč
 Kopie  na vlastní žádost – 1 stránka  10,00 Kč
 Kopie na žádost lékaře – 1 stránka   2,00 Kč
 Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele  400,00 Kč 
      (kategorie I., bez rizika ohrožení zdraví)       

Kde nás najdete?